Contact


Name of the company:Révay, Kožušiny a Koža spol. s.r.o
Adress :  Hradská 78/A
                 821 07 Bratislava
                 Slovensko

Business ID:: 00683230

Tax ID: 20203498812

VAT: SK2020349881

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri : Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka
číslo 82/B

Bank:
Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN :
SK56 0900 0000 0000 1145 3822
Mobile for English speaking customers : 00421910448664

E-mail:

Acceptance of  e-shop orders: nonstop

OPENING HOURS:

Monday to Friday from 
12:00 pm.-18:00 pm.

Head boss: Beáta Révayová

Shop: Révay, Kožušiny a Koža spol.s.ro.
                      Hradská 78/A
                      821 07 Bratislava

Slovak Trade Inspection:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail:
  
 
Where you can find us :Visit our shop online :
 

 
Created by run.skTop